Sportnota: wedstrijdje in de raad

Nieuwkoop – Het opstellen van uitgangspunten voor het opstellen van een Sportnota is niet eenvoudig. Coalitie en oppositie maakten er een wedstrijdje van.

B&W willen starten met een participatieproces om te komen tot uitgangspunten voor doelmatig en efficiënt beheer van de binnensportaccommodaties. De al eerder ingezette bezuiniging van een ton (honderdduizend euro) is niet helemaal gehaald, maar dat laat men voorlopig zo.
Praten met huidige huurders en verhuurders vindt het CDA niet voldoende. Nick Draper stelde voor om ook met toekomstige gebruikers te praten. Wethouder Elkhuizen is dat niet van plan. ‘Die ken ik niet en als ze een sporthal hadden willen huren, waren ze er allang geweest. Bovendien kan ik dan wel met iedereen gaan praten en dat lijkt me niet de bedoeling.’
Draper wilde ook graag weten wat de kosten zijn en dat wilden Pien Schrama (NN) en Tom de Kleer (VVD) ook graag weten. Elkhuizen zegde toe dat hij die informatie voor 8 maart aan de raad stuurt.
Leen Mur (Fractie Mur) zei dat het wel lang geduurd had (bijna 4 jaar) voordat er iets op touw wordt gezet. Daar was Elkhuizen het niet mee eens. ‘Wij praten al meerdere jaren met beheerders en gebruikers. Het contract van De Vlinder is opgezegd en er is een nieuwe begeleidingsgroep betrokken bij de bouw van de nieuwe sporthal.’
In de discussie of er wel voldoende tijd voor een inzicht komt om te kunnen beslissen (huidige beleid voortzetten of nieuw beleid invoeren) vond de coalitie dat er nog genoeg tijd is. Op 8 maart wordt er opnieuw over dit onderwerp gediscussieerd. Voorlopig is het 1-0 voor de coalitie.