Sportpark De koet gaat Groen

Noorden – Het belang van duurzaamheid en daarbij komende kostenbesparing op bijv. energie is al langer een belangrijk punt van aandacht voor NSV’46.

Zo heeft NSV’46 in 2012 al een energieadvies elektra- en aardgasverbruik op laten stellen.
Mede daaruit is NSV’46 in 2015 overgestapt op een andere energie aanbieder, namelijk sportstroom.

SportStroom koopt collectief stroom en gas in en kan daarmee behoorlijke kostenbesparingen realiseren. Sportverenigingen kunnen hierdoor profiteren van scherpe energie tarieven. Dit is één van de redenen waarom NSV’46 voor SportStroom gekozen heeft.

Naast inkopen van stroom en gas heeft SportStroom ook genoeg expertise in huis om verenigingen :

  • helpen met het in kaart brengen van energieverbruik;
  • uitvoeren van energiebesparende maatregelen en de financiering hiervan;
  • aanvragen van subsidies;
  • zelf opwekken van energie;
  • inkoop van duurzame energie;

Kortom SportStroom denkt graag mee met Sportverenigingen!

Via één van de presentaties van Sportstroom werd duidelijk dat de Eco-tax regeling per 1-1-2016 zou komen te vervallen en er een nieuwe subsidieregeling zou komen.

Het ministerie VWS wil de ‘oude’ teruggaveregeling (de zgn Eco-tax regeling) omzetten in een subsidieregeling die energiebesparing bij sportverenigingen stimuleert, mede in het kader van verduurzaming van sportaccommodaties.
Per jaar wordt een bedrag (voor 2016 €6 miljoen) beschikbaar gesteld en de subsidie aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% van de investering, excl. arbeidskosten.

Voor NSV’46 ging de gedachte direct uit naar het plaatsen van zonnepanelen op het clubgebouw, mede ook vanwege de gunstige ligging van ons clubgebouw. En daar zijn wij ons dan ook in gaan verdiepen.

In het najaar van 2015 heeft NSV’46 een aantal leveranciers benaderd en offertes aangevraagd.
Uiteindelijk heeft NSV’46 gekozen voor een lokale installateur namelijk Rick van Tol uit Ter Aar. Door een lokale installateur te gebruiken helpen we ook ondernemers uit onze eigen gemeente en mocht er eens iets zijn dan zijn de communicatielijnen erg kort. Maar bovenal wist Rick van Tol ook zijn verhaal goed en enthousiast over te brengen op ons.

Rick van Tol heeft ons ook geholpen met de subsidie aanvraag, het subsidie loket is 4 januari 2016 om 09.00 uur opengegaan en om 09:15 uur was onze aanvraag al ingediend.
Na de bevestiging dat de subsidie aanvraag van NSV’46 is goedgekeurd is NSV’46 ook nog verder gaan kijken naar andere subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Aangezien het toch om een behoorlijke investering gaat heeft NSV’46 eerst nog goedkeuring gevraagd aan haar leden en eind april 2016 is gestart met het plaatsen van de zonnepanelen.

Medio april zijn met behulp van enkele vrijwilligers van NSV’46 in totaal 164 panelen geplaatst op het clubgebouw.
Op 2 mei 2016 zijn de zonnepanelen in gebruik genomen zodat we al goed geprofiteerd hebben van de warme mei maand met veel zonnestralen.

NSV 64 clubgebouw

(foto : www.adifferentview.nl)

De zonnepanelen hebben de eerste 3 maanden nadat ze in gebruik zijn al bijna 20.000 kWh opgeleverd.

Voor de aanleg van deze zonnepanelen heeft NSV’46 ook een beroep gedaan op een bijdrage van Rabobank Coöperatiefonds.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord heeft als doel het steunen van initiatieven die passen binnen de thema’s zorg (onder andere vitale leefgemeenschap), innovatie en voedselvraagstukken.
De commissie van het Coöperatiefonds heeft goedkeuring gegeven voor een bijdrage.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord steunt veel initiatieven .

Op www.betrokkenheidtotindekern.nl is meer te lezen welke initiatieven zij ondersteunen.

Mocht u nog vragen hebben nav dit persbericht of over het aanleggen van zonnepanelen op uw clubgebouw dan kunt u contact opnemen met Arjan de Jong, pr@nsv46.nl