Spullen en diensten nodig

Nieuwkoop – De activiteitencommissie van de Chr Geref Kerk hoopt D.V. zaterdag 3 juni weer een activiteiten- rommelmarkt te houden. Er is nog wat nodig ……

kraampje

Op het kerkterrein aan de Nieuwveenseweg is op 3 juni, tussen 10.00 en 14.00 uur weer van alles te doen. Voordat het echter zover is, moet er materiaal/goederen opgehaald worden. Heeft u nog spullen voor deze rommelmarkt? U kunt bellen met 06 2753 7751 (Maarten Gorissen) en op zaterdag 20 mei mag u spullen inleveren bij Fam. P. Vermeij van 10.00 – 12.00 uur

Dienstenveiling

Naast het aanbieden van goederen hoopt de organisatie ook ‘diensten’ te kunnen aanbieden, tijdens een zogeheten dienstenveiling. Wilt u een ‘dienst’ aanbieden die we veilen? Stuur een mailtje naar:

rommelmarktcommissie.cgknieuwkoop@hotmail.com

Goed doel

De opbrengst van deze markt is bestemd voor de inrichting van het Inloophuis in Gent. Naast het Evangelisch Centrum in Gent is er een ruimte beschikbaar gekomen, waardoor er activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de bewoners uit Gent. Voor de inrichting van deze ruimte is geld nodig.