Start locatie Driekoppenland

Nieuwkoop – De eerste zichtbare stappen binnen het project Driekoppenland in Noorden zijn gezet. Woensdag 7 februari s er een officieel momentje.

Op dit moment wordt de locatie klaargemaakt voor de bouw van woningen. Op woensdag 7 februari geeft wethouder Guus Elkhuizen het officiële startsein voor de werkzaamheden.

Om de bouwlocatie klaar te hebben voor de bouw wordt als eerste een laag zand/grond aangebracht op locatie. Dit heet voorbelasten en het aanbrengen duurt ongeveer twee maanden. Vervolgens moet de voorbelasting een half jaar blijven liggen. Hiermee voorkomt men dat de grond later gaat verzakken.

Na de voorbelasting wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat men de riolering en bouwwegen aanlegt. Dit rondt men in het 4e kwartaal van 2018 af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw. De start van de bouw staat momenteel gepland vanaf november 2018.

Route bouwverkeer

Het bouwverkeer voor de wijk Driekoppenland gaat via de bestaande wegen rijden, waaronder de Gerberastraat. Voor het bouwverkeer is een verkeersplan opgesteld. Om voor zo min mogelijk overlast te zorgen tijdens de werkzaamheden neemt men een aantal maatregelen, zoals het plaatsen van smileys die het verkeer wijzen op hun snelheid. Ook moet het bouwverkeer stapvoets rijden in de Gerberastraat en minimaal in de eerste week van het werk is een verkeersregelaar aanwezig. Op tijden dat kinderen naar school gaan (tussen 08.00 – 08.30 uur en 15.15 – 15.45 uur) rijdt er geen bouwverkeer.

Inloopspreekuur

De heer Dick van der Kolk van Traffic and More coördineert het bouwverkeer tijdens de ontwikkeling van Driekoppenland. Dit betekent dat hij toeziet op de uitvoering en handhaving van de maatregelen uit het verkeersplan. Vanaf 23 januari 2018 houdt hij elke dinsdag een inloopspreekuur van 14.30 tot 16.00 uur in de kantine van NSV’46 Als u klachten of opmerkingen heeft ten aanzien van het bouwverkeer dan kunt u binnenlopen. U kunt ook een e-mail sturen naar bouwverkeerdriekoppenland@nieuwkoop.nl