Start nieuwe brug Leidsevaart op 31 juli

Regio – De provincie Zuid-Holland start vanaf maandag 31 juli met de vervanging van de Leidsevaartbrug bij Rijnsaterwoude. De werkzaamheden zijn onderdeel van de maatregelen aan de N207 ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio. Naar verwachting is de nieuwe brug eind maart 2018 gereed.

De nieuwe brug krijgt 2×1 rijstrook met een aanliggende busstrook met aan de westkant een nieuwe parallelweg. Daarnaast wordt de naastgelegen verkeerstunnel (Woudsedijk-Zuid) vervangen en worden de veetunnel aan de zuidzijde van de brug en tunnel voor landbouwverkeer aan de noordzijde van de brug gesloopt.

Het vervangen van de brug is een ingrijpende operatie. De provincie voert de sloop en de bouw van de nieuwe brug daarom gefaseerd uit. Dat wil zeggen dat eerst de ene helft van de brug wordt gesloopt en vervangen, en vervolgens de andere helft. Het verkeer op de N207 kan op deze manier altijd over 1 helft van de brug rijden met een snelheid van 50 kilometer per uur.

Weekend- en nachtafsluitingen

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele weekend- en nachtafsluitingen nodig. De eerste weekendafsluiting vindt plaats van vrijdag 4 augustus 20.00 uur tot en met maandag 7 augustus 06.00 uur. Tijdens de weekendafsluiting vinden er ook werkzaamheden plaats op de N207 tussen de Leidsevaartbrug en rotonde Vriezenweg. De werkzaamheden worden waar mogelijk gecombineerd om de overlast te beperken. De stremmingen van de N207 zijn afgestemd met onder andere de hulpdiensten en het ov-vervoersbedrijf. Het ov-bedrijf zal zelf haar reizigers informeren.

Woudsedijk-Zuid gestremd

Tijdens de werkzaamheden aan de Leidsevaartbrug is de tunnel Woudsedijk-Zuid gestremd voor al het verkeer. Om de Woudsedijk-Zuid bereikbaar te houden is er een zogenoemde bypass (omleidingsroute) vanaf de N207 (ter hoogte van de kruising met de Herenweg) aangelegd richting de Woudsedijk-Zuid. Deze omleidingsroute wordt geregeld met behulp van verkeerslichten en bebording ter plaatse.

Vaarweg gestremd

Vanaf maandag 31 juli 2017 is de Leidsevaart gedurende de werkzaamheden geheel afgesloten voor vaarverkeer. De stremming duurt tot de werkzaamheden aan de nieuwe brug klaar zijn, naar verwachting tot eind maart 2018. De nieuwe doorvaarthoogte gaat van 2,50 meter naar 2,60 meter. In verband met de stremming van de Leidsevaartbrug zijn de openingstijden van de bruggen bij Bilderdam en de Tolbrug bij Leimuiden in de avonduren in de zomerperiode verruimd.

Ov-haltes

De huidige haltes op de Leidsevaartbrug komen te vervallen. De nieuwe ov-haltes, bij de kruising met de Herenweg, zijn vanaf de eerste week augustus in gebruik.

Route Marskramerpad

Voor wandelaars die gebruik maken van het Marskramerpad is er een omleidingsroute tijdens de werkzaamheden. Deze route gaat via de Woudsedijk Noord, het tijdelijke voetgangersponton over de Leidsevaart en via de tijdelijke bypass en de Herenweg kan de N207 gepasseerd worden (zie kaart). Nadat de nieuwe Leidsevaartbrug gereed is zal het Marskramerpad onder de nieuwe brug doorlopen.