Stichting Leergeld doet ook mee

Nieuwkoop – De gemeente Nieuwkoop werkt al een aantal jaar samen met het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. (per 1 april samen gegaan in het Jeugdfonds Sport en Cultuur). Sinds 1 april werkt men ook samen met de Stichting Leergeld.

Hiermee wil de gemeente de kansen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen op gebied van onderwijs, cultuur en sport verder vergroten. 

Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen met een laag inkomen en schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar door het betalen van bepaalde kosten. In deze gezinnen is vaak niet genoeg geld om sommige (school)kosten te betalen. Denk hierbij aan een computer, een fiets of schoolspullen. Ook kunnen ouders via Stichting Leergeld een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job aanvragen. De verjaardagsbox is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Stichting Leergeld geeft geen geld, maar verstrekt de (school)spullen in natura of in de vorm van een tegoedpas. Voor meer informatie en/of het indienen van een aanvraag ga naar: www.elkkinddoetmee.nl/nieuwkoop.