Stichting Ushersyndroom krijgt 3300,00 euro

Half oktober organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De Ziende” een sponsor-dressuurwedstrijd op het terrein van Manege Pretfort aan de Achtermiddenweg.

De opbrengst hiervan was al directeen mooi bedrag, maar uiteraard kwamen de bedragen van veel sponsors pas later binnen. Daarom was een einddatum bepaald van 30 november. Dat zo’n lange termijn echt nodig was, bleek wel uit het feit dat in de laatste week nog meer dan 200 euro binnenkwam.

Op 2 december heeft de vereniging een Cheque van maar liefst 3300 euro kunnen overhandigen aan haar eigen voorzitter, Yvonne Op’t Land, die 2 kinderen heeft met het Ushersyndroom.Dit prachtige bedrag is opgehaald door heel veel ruiters van Manege Pretfort en ook van buitenaf is geld op de gepubliceerde rekening van “De Ziende” gestort.

Het Ushersyndroom is een ziekte waarbij mensen zowel doof als blind kunnen worden. Daar komt nog grote onzekerheid bij, want dit kan na korte tijd gebeuren, maar ook pas na vele jaren.

De Stichting Ushersyndroom heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van alle mensen met het Ushersyndroom en hun sociale omgeving. Door middel van samenwerking in een netwerkorganisatie geven zij bekendheid aan het Ushersyndroom en werven ze middelen om de kwaliteit van leven van mensen met het Ushersyndroom te verbeteren.

Wilt u meer informatie over de Stichting Ushersyndroom, kijk dan eens op hun website.
Dat is www.ushersyndroom.nl.