Stoelendans in MPN-PN fractie

Nieuwkoop – Bas Oostwouder heeft de plaats van Margot Aartman overgenomen in de groep van fractie/assistenten bij de MPN/PN.

stoelendansinmpnpnfractie

Door structurele veranderingen op haar werk kan Margot het fractieassistentschap niet meer op zich nemen. Daarom heeft ze besloten dat ze beter plaats kan maken voor iemand die wel tijd heeft voor deze functie. Margot is lang actief geweest, als raadslid voor MPN en fractieassistent voor MPN en MPN-PN. Ze blijft wel actief in het bestuur van de MPN/PN.

Bas Oostwouder is in de raadsvergadering van 23 juni officieel benoemd tot fractie/assistent en burgemeester Buijserd nam hem later de eed-belofte af, wat ook meteen een bloemetje opleverde.