Strengere regelgeving privacy

Regio – Er geldt nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018. Werk aan de winkel.

Die regels gelden ook voor verengingen. Dat is best ingewikkeld voor vrijwilligersorganisaties. Toch is het van groot belang om hier  als vereniging mee aan de slag te gaan. Als bestuur van een vereniging ben je verantwoordelijk voor het naleven van de regels en de boetes zijn hoog als je dit niet doet.

Betere bescherming persoonsgegevens
De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de nieuwe privacywetgeving is het beter beschermen van persoonsgegevens en deze bescherming in de hele EU gelijk te trekken. De AVG sluit ook beter aan bij de eisen die horen bij het digitale tijdperk waarin we leven. Dit houdt voor inwoners in dat ze meer mogen zeggen over hun eigen gegevens en wat daarmee gebeurt. Voor organisaties die werken met persoonsgegevens, zoals verenigingen, betekent dit meer verplichtingen en regels.

Is niets doen een optie?
Nee, niets doen is geen optie. Verenigingen moeten kunnen aantonen dat ze op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens. Als bij controles blijkt dat er niet correct is omgegaan met de gegevens (datalek), dan volgen er maatregelen. 

Hoe maak ik mijn vereniging AVG-proof?
Diverse bonden en koepelorganisaties bieden informatie over de AVG en een daarbij behorend stappenplan. Bezoek daarom de website van uw eigen koepelorganisatie of bond voor meer informatie. Algemene informatie over de AVG vindt u op https://avgverenigingen.nl/.