Subsidie-aanvragen tot 1 oktober

Nieuwkoop – Tom de Kleer (VVD) meldde donderdag in de raad dat er erg laat is geattendeerd op het aanvragen van subsidie.

De drie medewerkers van het verenigingsloket

Hij had klachten van twee verenigingen gehoord. ‘Pas eind augustus de melding dat men voor 1 oktober subsidie moet aanvragen. Dat is vrij kort dag. Bovendien was het digitale aanvraagformulier een tijdje niet beschikbaar.’

Wethouder Antoinette Ingwersen vond het vreemd en wist van geen klachten. ‘Vorig jaar stuurden we half augustus deze melding, nog in de vakantie en daarom nu net erna. Bovendien was er ook een informatiebijeenkomst, er zijn geen belangstellenden geweest.’

Ze gaf verder aan dat de vaste susbsidie-aanvragers de datum van 1 oktober heel goed kennen en dat er bij het verenigingsloket ook bereidheid is om te helpen bij vragen.