Subsidie op tijd aanvragen

Nieuwkoop – De gemeente verstrekt verschillende soorten subsidies aan maatschappelijke organisaties. Die moeten wel tijdig hun verzoeken doen.

geld

Met subsidies ondersteunt de gemeente onder andere activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, talentontwikkeling en educatie maar bijvoorbeeld ook op het gebied van kunst, cultuur en toerisme.

Een van de subsidies is de structurele activiteitensubsidie. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor activiteiten die worden georganiseerd op basis van een jaarprogramma. Via www.nieuwkoop.nl/subsidie kunt u deze subsidie aanvragen en lezen of u in aanmerking komt. Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten in 2018? Regel dit dan voor 1 oktober!

Wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier of heeft u vragen? Neem gerust contact met de gemeente op. Dit kan per e-mail via verenigingsloket@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172. U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het verenigingsloket.