Subsidie voor platteland: LEADER

Regio – Ondernemers, inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen vanuit het LEADER-programma Holland Rijnland. LEADER is een Europees programma, met provinciale en gemeentelijke cofinanciering, om lokale initiatieven te ondersteunen die de economie op en van het platteland kunnen versterken. U kunt op twee momenten projecten indienen. De eerste mogelijkheid is tot en met 25 april.

Een initiatief dat vorig jaar subsidie heeft ontvangen was de zorgboerderij van Bert en Adriënne Hoogenboom. Aan de rand van Zoetermeer hebben zij een goed draaiende zorgboerderij en dankzij de subsidie uit het LEADER-programma konden zij aan de slag met een tweede locatie in Hazerswoude. De regio Holland Rijnland heeft een gebiedsprogramma opgesteld waar de gemeente Nieuwkoop deel van uitmaakt. Holland Rijnland voert dit programma uit en de gemeente Nieuwkoop heeft cofinancieringsgelden beschikbaar gesteld voor deze LEADER-subsidie. Dus heeft u een goed projectidee en wilt u in aanmerking komen voor een subsidie? Dien dan uw projectvoorstel voor 25 april in. Dit kunt u doen via de website. Op deze site staat ook meer informatie over het programma. Voor meer informatie kunt u ook een e-mail sturen naar: info@leader-hollandrijnland.nl.