SvKB blij met plan Alkeburcht

Roelofarendsveen – Petra van der Wereld (fractievoorzitter SvKB) is tevreden met de huidige gang van zaken inzake de planvorming rondom de Alkeburcht.

Van der Wereld laat weten dat na het recente gesprek met de wethouder, is gebleken dat na onderzoek de conclusie is getrokken dat het plan van EVVW met betrekking tot de Alkeburcht een kans van slagen heeft.

Nadat er in een eerdere bijeenkomst met de raad werd medegedeeld dat er alleen aan de bouw van een woonvorm voor mensen met dementie op deze plaats werd gedacht, is er door SvK&B in de eerste daarop volgende raad een motie ingediend, om de wethouder te overtuigen dat er nog andere mooie ideeën waren en dat hij deze ook moest gaan onderzoeken. Na deze raad is de wethouder in gesprek gegaan met de lokale ondernemers en is het plan wat verder uitgewerkt, net als het plan van de stichting Dagelijks Leven voor kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie.

Van der Wereld: ‘Wij zijn blij dat er nu in eerste instantie is gekozen voor de verdere planvorming van het idee van EVVW. Het behouden van de theaterzaal met sociale woningbouw op deze plek is een plan waar wij erg blij van worden. Waar wij, en vele inwoners, ook steeds voor hebben gestaan. Kaag en Braassem verdient een eigen theaterzaal.

Dat wil niet zeggen dat wij tegen een woonvorm voor mensen met dementie zijn maar dit kan op meerdere plekken in onze gemeente gerealiseerd worden. Wij zijn tevens blij dat er wel verder wordt gesproken met deze ontwikkelaar.