Tegenprestatie voor uitkering

Nieuwkoop – Tijdens de besprekingen over de najaarsnota en de begroting discussieerde de politiek donderdag 26 oktober over een aantal zaken. Onder andere over het leveren van een tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden.

ZOETERMEER - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni presenteren de verschillende politieke partijen hun verkiezingsprogramma, waarbij rekening wordt gehouden met forse ingrepen. Het kabinet heeft vorig jaar ambtenaren gevraagd te zoeken naar mogelijkheden om structureel 35 miljard euro te bezuinigen. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Leen Mur (Fractie Mur) had het punt ingebracht en zei dat mensen met een uitkering best een tegenprestatie konden leveren. Mur kent genoeg ondernemers waar mensen met behoud van uitkering zouden kunnen werken. Hij vond weinig medestanders. De meeste partijen zijn bang dat juist daardoor arbeidsplaatsen worden bezet, die ingevuld zouden kunnen worden werklozen. Onder andere de VVD vond dat het wel zou kunnen bij overheidsinstanties en bij verenigingen (vrijwilligerswerk). Maar juist het verplicht van het leveren van een tegenprestatie ziet het merendeel van de raad niet zitten.

Taal

In diezelfde vergadering stelde het CDA voor om volwassen statushouders naar verenigingen te brengen. Ze kunnen daardoor sneller de taal leren en integreren. Geldgebrek en de onbekendheid met het verenigingsleven zorgt dat statushouders daar niet te vinden zijn. Mariska van Buren (SGP/CU) stelde dat het wel een sympathiek idee is, maar dat het ook moet gelden voor volwassen Nederlanders. ‘Ook in die groep zijn nog heel wat mensen die een minimum inkomen hebben.’

Daarin vond Van Buren wel medestanders, maar een meerderheid lijkt niets in het CDA idee te zien.

Marco Oehlenschläger (D66): ‘Het getuigt van een goede integratie als de statushouders zelf naar de verenigingen gaan. We moeten ze niet gaan brengen.’ Oana Popa (CDA): ‘Dan moeten de begeleiders wat meer aandacht op het verenigingsleven richten. Daarnaast zouden we als gemeente de verenigingen moeten helpen, die hieraan willen meewerken.’

Meer politiek nieuws dit weekend op RTVLokaal