Tekort jeugdhulp

Nieuwkoop – Er moet flink in de buidel worden getast voor Jeugdhulp. Burgemeester Buijserd, tevens portefeuillehouder financiën luidt de noodklok.

Burgmeester_F_Buijserd

Aan het slot van de meningsvormende deed Buijserd de mededeling dat het begrote bedrag voor jeugdhulp dit jaar wordt overschreden. ‘We zitten nu al op 225.000 euro tekort. We hebben als gemeente zelf al wat voorgeschoten, want eigenlijk is het tekort al 279.000 euro. Bedenkt dat het jaar nog niet is afgelopen, dus dat wordt zonder twijfel nog meer. U krijgt een en ander ook medegedeeld in de december wijziging, maar ik wilde u nu alvast op de hoogte stellen.’

Buijserd gaf aan dat de kosten voor Jeugdhulp in algemene zin fors oplopen, maar dat in de begroting van 2018 daar al wel rekening mee wordt gehouden.