Ter Aar aan de slag met energiebesparende maatregelen

Nieuwkoop/Ter Aar – Wethouder Pietersen: “Er komen grote verandering voor inwoners op energiegebied. ” De wethouder zei dat onlangs op een bijeenkomst in de Ter Aarse Vlinder.

wijkaanpak ter aar

Uitleg tijdens de bijeenkomst met wethouder Pietersen op de voorste rij

De gemeente Nieuwkoop is in Ter Aar gestart met het project ‘wijkaanpak energiebesparing’. Een primeur, want het is de eerste van in totaal drie wijkaanpakken die de gemeente dit jaar samen met het Duurzaam Bouwloket uitvoert.  Veel inwoners kwamen op 15 februari naar de informatiebijeenkomst wijkaanpak Energiebesparing. Tijdens de interactieve bijeenkomst presenteerden de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket maatwerkadviezen voor vijf referentiewoningen.

Boodschap

Wethouder Annette Pietersen opende de avond met een duidelijke boodschap: ‘’De komende jaren gaat er veel veranderen voor onze inwoners op energiegebied. Vanuit het Rijk is de doelstelling vastgelegd dat alle woningen in Nederland in 2050 energieneutraal moeten zijn. Dit betekent, dat woningen de verwarming en het warmtapwater zelf duurzaam opwekken. Om onze inwoners bewust te maken van veranderende regelgeving, beschikbare subsidies en maatregelen die thuis toegepast kunnen worden hebben wij ervoor gekozen om samen met het Duurzaam Bouwloket wijkgericht aan de slag te gaan”.

Kortingsaanbod isolatiemaatregelen en zonne-energie
De aanwezigen reageerden enthousiast en gaven aan veel interesse te hebben voor met name isolatiemaatregelen en zonne-energie. Daarom gaat het Duurzaam Bouwloket de komende week in gesprek met lokale bedrijven om een speciaal kortingsaanbod af te stemmen.  Inwoners die interesse hebben in het aanbod, kunnen een email sturen naar info@duurzaambouwloket.nl, onder vermelding van naam, postcode met huisnummer en voor welke duurzaamheidsmaatregelen interesse is.

Meer informatie

Ook benieuwd welke energiebesparende maatregelen er interessant zijn voor uw woonsituatie? Kijk dan op www.duurzaambouwloket.nl voor meer informatie over de  mogelijkheden. U kunt het Duurzaam Bouwloket ook telefonisch (072-743 39 560) of via email (info@duurzaambouwloket.nl) bereiken.