Tevredenheid om TOM

Nieuwkoop – De gemeenteraad vergaderde gisteren in twee zittingen ter voorbereiding op de besluitvormende raad van 30 juni.

Dan gaat het over de jaarrekening van 2015, de voorjaarsnota van 2016 en de begroting van 2017.
In de aanloop daar naartoe bespraken de raadsleden diverse punten.

De SGP/CU wilden praten over Tom in de Buurt. Is men tevreden en zijn tussentijdse aanpassingen mogelijk? De meerderheid van de aanwezige partijen vind dat Tom in de Buurt langzaam op “stoom” begint  te komen.  Vragen aan wethouder Pietersen zoals “Kunt u nog bijsturen? Wordt op meer organisaties dan alleen TOM gewezen? En Hoe gaat u om met problematiek als TOM niet kan helpen?” werden allemaal tot tevredenheid beantwoord.

Tussentijds aanpassen kan officieel niet, het is een aanbesteding voor 4 jaar geweest, maar wethouder Pietersen zei dat veel zaken in goed overleg geregeld worden. Joke van Boxtel (MPNPN) wees op het feit dat er nog beter gecommuniceerd moet worden.