Thema-avond Dorpsvereniging Nieuwveen

Nieuwveen – Dorpsvereniging Nieuwveen houdt op dinsdag 24 april 2018 een bijeenkomst in het gemeentehuis aan het Teylersplein te Nieuwveen. Het gaat over woningbouw, hulp en kennismaken.

Een bijeenkomst waarin gelegenheid is om kennis te maken met de leden van de dorpsvereniging en tevens worden er twee speerpunten uit het dorpsplan nader toegelicht. De bijeenkomst in het gemeentehuis begint 24 april om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Dorpsvereniging Nieuwveen
Naast kennismaken is er natuurlijk ook ruimte voor het stellen van vragen. Juist met inbreng van de bewoners wil de dorpsvereniging nog meer verbinding in het dorp realiseren. Lid worden van de dorpsvereniging kan al voor 5 euro per jaar.
WeHelpen
Richard Schuit projectleider WeHelpen en medewerker bij TOM in de Buurt zal een presentatie houden over WeHelpen. Eigenlijk weten we het allemaal: op plekken waar gemeenschapszin heerst, is het prettig wonen en werken. Daar regelen mensen de dingen samen en houden ze een oogje op elkaar. De vraag is: hoe bereiken wij dat in onze buurt en wijk? WeHelpen sluit aan bij lokale en regionale organisaties en ondersteunt bestaande initiatieven.
Woningstichting Nieuwkoop
Hanneke Burg en Frank Swager van de woningstichting Nieuwkoop (WSN) geven een presentatie over het verloop van de bouw met betrekking tot de locatie A.H. Kooistrastraat. Hoe zal het proces van vraag naar aanbod verlopen en wat is de huidige stand van zaken. Tevens zal de woningstichting aangeven welke projecten er nog meer in Nieuwveen lopen of gaan lopen.