Tik met de hamer

Net zo als in de Tweede Kamer voorzitter Arib, zou ook burry Buijserd zijn raad wel eens kunnen oproepen om “effe normaal” te doen.

Ze waren het donderdag allemaal met elkaar eens over de bouw van een IKC in combinatie met een sporthal. Naast de al aanwezige participatie vond SBN dat ook de laatste klagers in een werkgroepje mee moeten kunnen praten. Dat vond de rest van de raad niet nodig, er is genoeg participatie.

SBN trok de motie in met de mededeling, dat de motie dus kennelijk als vanzelf uitgevoerd wordt. Tom vond dat wel erg bar en vond het popi jopi gedoe voor de bühne. Remco reageerde als door een wesp gestoken. En zei dat Tom alleen voor participatie van de rijken met dikke villa ’s opkomt.

SBN en VVD zijn na hun scheiding nog steeds geen vrienden.

Er werd gegniffeld en gesproken over good en bad guys.

Annette reageerde: de meisjes niet …

Als de burry nou voortaan zijn hamer gebruikt, kan hij af en toe gewoon een tik uitdelen en weet Leon ook wanneer er een finale klap op een voorstel wordt gegeven.

Rekel