Tom even niet in de buurt

De wijkcoaches en vrijwilligers van Tom in de buurt genieten van vrijdag 22 december tot maandag 8 januari van hun kerstvakantie. In die periode zijn er geen activiteiten, zoals inloop, ‘Tom uit de brand’ en ‘samen sterk’. Vanaf 8 januari zijn alle activiteiten van Tom weer op de bekende dagen, tijdstippen en locaties.