Tom maakt veel duidelijk

Debbie Liefhebber en Renske Blijleven, wijkcoaches van Tom in de buurt, hebben de leden van ZIJ-actief bijgepraat over wie Tom is, wat Tom doet en waarvoor mensen bij Tom terecht kunnen.

Op initiatief van ZIJactief, het katholieke vrouwennetwerk in Ter Aar/Langeraar, gaven zij na de jaarvergadering een presentatie over Tom in de buurt. Er ontstond een geanimeerde samenspraak die veel duidelijk maakte, maar ook veel vragen opriep, die de wijkcoaches direct beantwoordden.

De leden van ZIJactief vonden het waardevol en nuttig om meer te weten over Tom in de buurt.

Organisaties of verenigingen die ook meer willen weten over Tom in de buurt en daarvoor een bijeenkomst willen beleggen kunnen contact opnemen met via 088 900 4567 (vraag naar wijkteam Nieuwkoop) of via mail team.nieuwkoop@tomindebuurt.nl .