Units voor nood daklozen

Nieuwkoop – De woonunits op de voormalige gemeentewerkplaats in Zevenhoven worden niet bewoond door statushouders, maar door andere mensen.

unit

Links achter het hek staan de units

Wethouder Pietersen legde donderdag 2 november uit dat de voorzieningen voor statushouders uiteindelijk daar niet nodig waren. Om ze toch goed te gebruiken, worden ze nu ingezet voor (eigen) inwoners die tijdelijk geen onderdak hebben.

Pietersen heeft e.e.a. gecommuniceerd met klankbordgroep, maar er was toch nog wat “ruis op de lijn”

Raadsleden Jan Hardenberg (VVD) en Pien Schrama (NN) hamerden op betere communicatie. Dat zei de wethouder ook graag te willen, maar dat het vooral ook om het bieden van hulp ging, die soms heel snel moest worden geboden. ‘Ik heb in een incidenteel geval de knoop doorgehakt.’

Afgesproken is dat inwoners van de gemeente Nieuwkoop, die dakloos worden bij gemeente en Binnenvest Leiden bekend zijn. Ze kunnen daar eventueel geplaatst worden, maar er is een verplichting om begeleid te worden via Binnenvest. Zodra iemand zijn zaken weer op orde heeft kan betrokkene weer naar andere woonruimte.