Valpreventieweek 2017: Hup in de benen

Nieuwkoop – Deze week, van 2 tot en met 8 oktober is het de Valpreventieweek 2017 met dit jaar als thema “Hup in de benen”!

valtraining 2

In Nederland maakt iedere vijf minuten een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet. Vaak wordt dit veroorzaakt door een gebrek aan beweging, conditie en spierkracht. In augustus dit jaar heeft de Gezondheidsraad de beweegnorm aangescherpt. De raad adviseert alle volwassenen om minimaal 2,5 uur per week spier- en botversterkende activiteiten te ondernemen. Voor ouderen is het van belang om naast dagelijks bewegen ook kracht en balans oefeningen te doen. Veel ouderen lukt dit niet.

Om dit wel mogelijk te maken is, in samenwerking met alle fysiotherapiepraktijken binnen de Gemeente Nieuwkoop, de valpreventiecursus “Veilig in Balans” ontwikkeld waarin de oudere kan ervaren dat er veel gedaan kan worden om vallen te voorkomen. De cursus in Nieuwkoop wordt gegeven door Femke Cooper en staat voor dit najaar weer op de agenda. In 5 bijeenkomsten worden allerlei zaken besproken die te maken hebben met vallen en wordt er praktische geoefend om het valrisico te verkleinen.

In aansluiting op de cursus “Veilig in Balans” is ook de cursus “Veilig Vallen” ontwikkeld waarin u leert om met minder risico op blessures te vallen. Via praktische oefeningen in een veilige situatie laten fysiotherapeute Femke Cooper en judo docent Henk Graafland u ervaren op welke manier u de kans op nare blessures kunt verminderen door de juiste valtechnieken toe te passen. Bij voldoende deelnemers zal ook deze cursus weer starten eind 2017 en/of begin 2018.

Dus kom in de benen en geef je op; voor beide cursussen kan dit bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, Vijverhof 1 in Nieuwkoop. Tel: 0172-575261 of per mail naar info@bakkerendevos.nl Even langs lopen in de praktijk kan natuurlijk ook.