Varen door nieuw leven in het veen

Nieuwkoopse Plassen – Zeven waterrijke natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer krijgen op dit moment een impuls. Dankzij herstelwerk krijgen ze een verjongingskuur.

Zwarte Stern (Chlidonias niger) (rode lijst NL - Zouweboezem, Ameide, Vijfheerenlanden, Zuid-Holland, Nederland, Europa

U kunt zomaar de Zwarte Stern tegenkomen. (Foto: NM / Dick Renes)

Daardoor verbeteren de leefomstandigheden van zeldzame planten en dieren. Wilt u zien hoe vaar dan mee.

Oer-Hollands
Het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen is een waardevol cultuurlandschap dat in de eeuwen van de turfwinning is ontstaan. Sinds eind 19de eeuw wordt er in dit veengebied geen turf meer gewonnen. Veel sloten groeien langzaam dicht. Dat gaat ten koste van bijzondere planten en dieren. Daarom is er groot onderhoud nodig, want als we niets doen, raken we dit oer-Hollandse landschap kwijt.

Eerste successen
De boswachters laten tijdens de vaartocht zien hoe de komende jaren gewerkt wordt aan ‘nieuw leven in het veen’. Vanuit het Life-project worden er beheersmaatregelen uitgevoerd om het bijzondere cultuurlandschap te behouden. Het natuuronderhoud is deels het werk dat vroeger door turfstekers werd gedaan. Oude sloten worden open gegraven, legakkers afgeplagd en houtopslag afgevoerd.

Wie, wat, waar?

Datum: vrijdag 21 juli 2017 (ook op 28 juli, 20 augustus, 8 september en 22 september)

Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur

Kosten: Ledenprijs: €10,00 Niet leden prijs: €15,00

Vertrekpunt: Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen, Dorpsstraat 116 in Nieuwkoop

Kijk voor meer informatie of om je aan te melden voor een activiteit op: www.natuurmonumenten.nl/bcnieuwkoopseplassen