Vaststellen beleidslijn Bibob

Nieuwkoop – In 2003 is de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) in het leven geroepen. Deze wet geeft bestuursorganen een instrument in handen om zich tegen het risico dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren, te beschermen. Criminele organisaties maken soms misbruik van vergunningen, subsidies en aanbestedingen om zo illegaal verdiend geld wit te wassen.

Het college wil het huidige Bibob-beleid voortzetten, maar het toepassingsbereik uitbreiden. Na het vaststellen van de beleidsregel wordt de Wet Bibob ook toegepast op evenementenvergunningen voor bepaalde vechtsporten en sommige categorieën Wabo- en milieuvergunningen en het kan toegepast worden bij subsidies, gemeentelijke vastgoedtransacties en aanbestedingen. Instellen van een Bibob-onderzoek voor growshops is niet langer meer noodzakelijk, omdat deze bedrijfsactiviteit inmiddels bij

wet strafbaar is gesteld. Met de uitbreiding van het toepassingsbereik wil het college en de burgemeester de ingezette koers in de bestrijding van de criminaliteit voortzetten.

veiligopvakantie