Vaststelling bestemmingsplan Teylerspark

Nieuwkoop – De Nota van zienswijzen en wijzigingen en vervolgens het bestemmingsplan ‘Teylerspark’ (Nieuwveen) kan donderdag 14 december vastgesteld worden.

Teylerspark 20 woningen

In de meningsvormende raadsvergadering van 30 november werd er nog kort over gesproken.

Voorgesteld wordt om naar aanleiding van ingediende zienswijzen de verbeelding zodanig aan te passen dat de doortrekking van de definitieve ontsluitingsweg richting Laan der Verwondering binnen dit bestemmingsplan alvast deels mogelijk wordt gemaakt. Leen Mur (Fractie Mur) zei blij te zijn dat voor deze oplossing wordt gekozen.

Ook kwam al even ter sprake dat het vooral geen “Nieuw Venne” mocht worden. (lelijke wijk – red) Kees Hagenaars (NN) had er zelfs een rijmpje over gemaakt. Hagenaars vroeg ook om vooral goed de inwoners vroegtijdig te betrekken bij de realisatie.

De toelichting op onderdelen geactualiseerd. De aanpassingen worden na de vaststelling van het bestemmingsplan verwerkt op de verbeelding en in de regels en gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.