Verbeterplan nodig Veilig Thuis HM

Nieuwkoop/regio  – De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in maart 2017 de kwaliteit onderzocht van de Veilig Thuis organisaties in Nederland, waaronder Veilig Thuis Hollands Midden. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

logo vilig thuis

VT Hollands Midden voldeed aan 21 van de 30 verwachtingen van de Inspecties. Dat vinden de Inspecties onvoldoende en daarom moet VT een verbeterplan opstellen. VT Hollands Midden krijgt een half jaar de tijd om verbeterslagen te maken en de inspectie heeft er alle vertrouwen in dat zij daarin zal slagen. De gemeenten in Hollands Midden nemen de kritiek van de Inspectie zeer serieus en willen samen met Veilig Thuis aan deze verbetering werken.

Waarom een onvoldoende?

VT Hollands Midden is onder andere getoetst op de termijn voor het starten van onderzoeken. Dat gebeurt niet altijd binnen de wettelijke termijn daarvoor en dat vinden de Inspecties een zwaarwegend verbeterpunt. De Inspecties vinden daarnaast de veiligheidsafspraken in de brieven aan ouders niet concreet genoeg. Die afspraken zijn onderdeel van een veiligheidsplan dat opgesteld moet worden. Ook de consequenties bij het niet nakomen van de afspraken zijn in de brieven aan de ouders niet duidelijk aangegeven. Uit het dossier onderzoek bleek dat daarin niet altijd voldoende wordt vastgelegd waarom niet met kinderen is gesproken. Ondanks de onvoldoende hebben de cliënten van Veilig Thuis geen enkel risico gelopen. Zaken waarbij ook maar enig risico op veiligheid wordt ingeschat, krijgen altijd voorrang.

Een verbeterplan

VT Hollands Midden heeft een verbeterplan opgesteld om de kritiek van de Inspecties aan te pakken. Dat is op 13 april aan de Inspecties aangeboden. De hoofdzaken in dat plan zijn: uitbreiding van formatie, in elk geval tijdelijk, training van medewerkers in het maken van veiligheidsplannen, het aanpassen van het digitaal dossier en het inbouwen van een extra controle bij afronding van een dossier.

gemeente-nieuwkoop

Bron: website gemeente Nieuwkoop