Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan

Nieuwkoop – Met de titel “Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan” presenteerden de partijen Samen Beter Nieuwkoop (SBN), CDA en Natuurlijk Nieuwkoop (NN) het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022.

Achter vlnr: Kees Egberts, Remco Hendriks en Pien Schrama. Voor vlnr: Antoinette Ingwersen, Guus Elkhuizen en Bernadette Wolters

Het doel van de coalitie is om te verbinden, te leren, te vernieuwen en gewoon doen. Dat willen ze samen doen met inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en andere betrokkenen; in vertrouwen over en weer. En met een bijpassende bestuursstijl.

In het akkoord zijn de vier grootste uitdagingen voor de komende raadsperiode beschreven, namelijk: zorg, energietransitie, detailhandel en wonen. Tijdens een persconferentie, dinsdag 24 april, hebben de drie partijen een aantal zaken toegelicht

De onderhandelaars hebben alle partijen betrokken bij de beschrijving van regionale mobiliteit, bodemdaling en Schiphol. Tot slot zijn op allerlei verschillende beleidsterreinen aandachtspunten opgesomd die het college verder zal uitwerken. Het complete coalitieakkoord is te lezen via www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

Op donderdag 26 april wordt het akkoord in de gemeenteraadsvergadering besproken en worden tevens de wethouders voorgedragen.