Verdwijnende HAP’pen

Nieuwkoop – Elias van Belzen (SGP/CU) kwam donderdag aan het einde van de raadsvergadering nog met een motie over de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost (HAP) Alphen aan den Rijn.

www.shrnet.nl

Alle partijen, uitgezonderd D66, hadden de motie mede ondertekend. Zij willen dat het college inspanningen verricht om de HAP te behouden en samenwerking te zoeken met gemeenten die daar ook “hinder” van gaan ondervinden.

Berry Dors (NN) zei dat alle verzekerden van een invloedrijke zorgverzekeraar (hij doelde op Zorg en Zekerheid – red) maar eens verhaal moeten gaan halen bij hun verzekeraar.

Wethouder Pietersen vroeg of Dors opriep om opzegging als drukmiddel te gebruiken. Dors ontkende dat.

Vanuit de raad vroeg Olga Jacobs waarom Alphen wel en Woerden geen aandacht kreeg inzake het sluiten van de HAP. Met ingang van 1 januari 2018 sluiten de huisartsenpost in Woerden en de spoedeisende hulp in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Wie doktershulp nodig, dient voortaan naar de HAP in Leidsche Rijn te gaan.

Een aantal raadsleden meent dat Woerden al “een gelopen race” is. Over twee weken is het daar klaar. Van Belzen weet niet hoeveel Nieuwkopers richting Woerden gaan voor zorghulp, maar meende dat een groter deel naar Alphen/Leiden gaat. ‘Het is nu in het nieuws en zelfs mijn eigen huisarts spreekt over de voorgenomen sluiting.’

Wethouder Pietersen zei dat de raad niet alles moet geloven wat er in de media staat. ‘je moet ook altijd even navraag doen. Er is 13 december overleg geweest en het eerste signaal is dat het niet zo erg is als het lijkt.’

Pietersen zegde toe de motie (met aanvulling van Woerden) te zullen uitvoeren.