Verenigingsloket is gewenst

Nieuwkoop – Tijdens een oriënterende bijeenkomst van de gemeenteraad, donderdag 21 september, kwam de behoefte voor een goed functionerend verenigingsloket sterk naar voren.

jongerenwerk

Wethouder Pietersen aan het woord

De raadsleden Tom de Kleer (VVD) en Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) hadden de bijeenkomst georganiseerd. Naast zes raadsleden en wethouder Anette Pietersen, waren er ongeveer vijftien afgevaardigden van organisaties die met jongeren werken  en een aantal ambtenaren van de gemeente.

Vaag
Tien organisaties maakten in een praatje van ongeveer vijf minuten duidelijk wat hun rol is in het jongerenwerk. Een “eye-opener” voor meerdere mensen en zeker waar het jeugd en jongerenwerk betreft. Het is, zelfs voor raadsleden, onduidelijk hoeveel jongerenwerkers en buurtsportcoaches vanuit betaalde organisaties in de gemeente werken. St Jeugdwerk De Bun heeft bijvoorbeeld een eigen jeugdwerker. ‘Betaald via de subsidie van de gemeente,’vertelde Pauline van Capel. Een vreemde constructie, die nergens anders zo in de gemeente wordt toegepast.
Er werd ook aangehaald dat het de laatste tijd zo gezellig en druk is in BEA (Woerdense Verlaat – red). Eén van de aanwezige jongerenwerkers wist wel waardoor dat kwam: schenken van alcohol aan jongeren van 16-18 jaar. Dat deed menigeen de wenkbrauwen fronsen en er werd opgemerkt, dat er inmiddels aan wordt gewerkt.

Na kennismakingsronde volgde een aantal tafelgesprekken, waarbij knelpunten besproken werden. Daar was vooral overeenstemming over het ontbreken van een goed functionerend verenigingsloket. ‘Daar moeten lokaal bekende mensen zitten, die weten wat er speelt in elke kern en er moet van daaruit regie worden gevoerd.’ Er werden wat voorbeelden genoemd, waarbij de hulp/advies van het loket erg nuttig had kunnen zijn.
Er is geen tekort aan vrijwilligers die actief meehelpen, maar er is wel een tekort aan vrijwilligers die vooraf willen meedenken en organiseren. Ook het vinden van goedkope locaties is lastig en daarbij zou een beter netwerk passend zijn. Met name de nieuw te bouwen IKC’s moeten hierin een rol gaan spelen. (overdag bezet, maar ‘s avonds beschikbaar)
Ook de Nieuwe Nieuwkopers (oa statushouders) zouden betrokken moeten raken bij het Jeugd en Jongerenwerk.

Ambities en ideeën genoeg, de raadsleden die er waren, hebben behoorlijk wat input gekregen en  kunnen ermee aan de slag in hun fracties of bijvoorbeeld verwerken in hun verkiezingsprogramma’s.  De boodschap was duidelijk: er is veel niet duidelijk en de komst van het verenigingsloket is gewenst.