Verenigingsloket met supertrio

Nieuwkoop – Er wordt al geruime tijd over gesproken, maar echt belicht is het verenigingsloket nog niet. Tijd voor een nadere kennismaking met het loket en een supertrio dat zorgt voor de bezetting.

Vlnr Ingrid Hoogeveen, Karin Beijeman en Elly Loos

Het verenigingsloket is al langer onderwerp van gesprek in politieke kringen. En terwijl die gesprekken gaande waren, heeft het loket langzaamaan vorm gekregen. ‘We moeten er niet te veel over praten, maar vooral laten zien wat we doen,’ laat wethouder Annette Pietersen weten.
Pietersen geeft dan ook meteen het woord aan Elly Loos, Karin Beijeman en Ingrid Hoogeveen. Drie medewerksters van de gemeente die onder aanvoering van teamleider Tom Vianen het verenigingsloket bemensen.

Regie
‘We hebben allemaal ons specialisme en ervaring ingebracht,’ meldt Elly. Zij deed vooral veel ervaring op met subsidieverstrekking in de gemeente Noordwijkerhout. Karin zit al langer bij de gemeente Nieuwkoop en is vooral bekend met vergunningen.. Ingrid draait ook al heel wat jaartjes mee en kent met name het verenigingsleven en de bijbehorende vrijwilligers erg goed. Een supertrio, dat vooral een regiefunctie heeft.

Verbinding
‘We willen duidelijkheid scheppen, één aanspreekpunt zijn en vooral verbindingen maken. De klant, de vereniging moet niet van hot naar her door ambtenarenland. Dat doen wij wel. Voor het organiseren van een evenement is vaak een vergunning nodig, soms wordt er ook subsidie aangevraagd en dan is het handig om dat via één loket te kunnen regelen.’
Maar ook als een vereniging een enkele vraag heeft, of gewoon de jaarlijkse activiteitensubsidie aanvraagt, kunnen zij terecht bij het verenigingsloket.
En het verenigingsloket is er niet alleen voor verenigingen. Soms zijn er ook goede ideeën van particulieren, bijvoorbeeld een vriendengroep, die een activiteit willen organiseren. Als voorbeeld wordt de komende MudRun van Zevenhoven genoemd. Een initiatief vanuit de samenleving, waarbij het verenigingsloket ondersteuning kan bieden. ‘Het gaat er vast van komen,’ menen de dames.

Afstemming
Ze benadrukken nogmaals dat zij voor de interne afstemming binnen het gemeentehuis zorgen. Maar ook het contact met de verenigingen en organisaties binnen de gemeente moet goed blijven en daarom komen er binnenkort bijeenkomsten met verenigingen. ‘Misschien per kern of per branche, maar we hebben gemerkt dat er bereidheid is om naar elkaar te luisteren en met elkaar samen te werken. Als wij dan een ondersteunende rol kunnen bieden, is dat heel mooi.’

Wie vragen heeft over subsidie, het organiseren van een evenement of een andere lastige vraag binnen uw vereniging, bent u welkom bij het verenigingsloket. E-mail: verenigingsloket@nieuwkoop.nl.