Verschil van inzicht inzake parkeerdruk

Nieuwkoop – Het bezwaar dat Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) vorig jaar heeft gemaakt tegen het parkeren van Aar en Amstel op de aanwezige openbare parkeerplaatsen, lis voor het college van B en W geen reden om in te grijpen.

vonieuwkoop

Aar en Amstel (49 nieuwe appartementen) kan maar een gedeelte van de parkeervoorziening op eigen grond afwikkelen. Reden voor VON om bezwaar aan te tekenen en dat bezwaar is uiteindelijk behandeld in de onafhankelijke bezwaren commissie.

De commissie heeft de VON in het gelijk gesteld, maar het College van B&W neemt het advies niet over. Dit besluit is VON medegedeeld met de toezegging voor nadere monitorring en vroegtijdige inspraak over de ontwikkeling Achterweg.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in de omliggende straten en vindt dat daar nog wel wat capaciteit is.

VON was kritisch op de wijze van meten buiten de zaterdag. De toezegging is gedaan dat de meting wordt herhaald zodra Aar en Amstel is bewoond, waarschijnlijk oktober/november. De onafhankelijke bezwarencommissie heeft ook geconstateerd dat de gemeente een te lage parkeernorm heeft gehanteerd voor dit senioren complex. VON volgt de ontwikkeling nauwgezet omdat het deel uitmaakt van de problemen die soms al optreden op het parkeerdek aan de Achterweg en mogelijke plannen voor het autoluw maken van het Reghthuysplein.

VON heeft de toezegging van het college gekregen dat men vroegtijdig betrokken wordt de ontwikkelvisie van de gehele Achterweg zone.