Verslag om in je la te leggen

Net als sommige verkiezingsprogramma’s is een overzichtje soms handig. De griffie van Raarmeer heeft ook een publieks A-viertje gemaakt van het jaarverslag.

Rekel

Het A-viertje is een keurig, maar nietszeggend postertje. Rekel zocht dieper en bekeek het 20 kantjes tellende verslagje van de griffie.

De raadsleden buitelden onlangs over elkaar heen van de complimenten. Wat een prachtig helder stuk, duidelijk, complimenten bal bla bla.

Waarom zoveel lof?

Oke, ‘t is een keurig rapportje. Maar niet meer dan dat.

In 2016 waren er 157 raadsbijeenkomsten. Nou en?

Uitgesplitst waren er 5 oriënterende raden, 24 meningsvormende raden en 14 besluitvormende raden. Da’s nog maar 33. De rest bestond uit bijeenkomsten met agendacommissie, presidium, auditcommissie enz.

Verder wordt o.a. vermeld dat er 18 geheime brieven waren. 129 en 263 luisteraars via de website toen er raadsvergaderingen waren over de statushouders.

VVD is kampioen schriftelijke vragen stellen: 10 in 2016. D66 vroeg helemaal niks, die weten kennelijk alles al.

Het beschikbare onderzoeksbudget van de raad (10 mille) is niet gebruikt.

De griffie heeft er hard aan gewerkt, maar volgens mij ligt het rapport nu gewoon onderin de la.

Onderzoek eens wat dit verslagje oplevert. Wat doen we ermee?

Ik meen de uitslag al te weten:

‘t is net als met de raad: druk met niks

Rekel