Vervolg Algemene Beschouwingen

Na de Algemene Beschouwingen van alle partijen volgde een reactie van de portefeuillehouders:

Ook hier een beperkte opsomming:

Frans Buijserd
Buijserd onderschrijft de recreatieve boodschap van SBN. Natuur is van belang in recreatie-aanbod. Recent gesprek gehad met Natuur Monumenten om natuur beter uit te nutten, o.a. Ruycheborg II koppelen aan Ruychborg I. ‘We moeten een balans vinden in ontwikkelen van natuur, er doen veel mensen negatief over, maar het is goed voor onze gemeente.’
Het college wil de OZB omlaag brengen, die is wat hoger t.o.v. omringende gemeenten. NN wil tarieven meer omlaag brengen. ‘Nee’, zegt Dors, ‘we willen 20 euro korting voor iedereen.’ Da’s inkomenspolitiek vond Buijserd. Dors was het daar niet mee eens. ‘Dan is het verlagen van de OZB dat ook. O.a. de zalmsnip was mooi voorbeeld.’ Buijserd: ‘Dat was landelijk, maar mag niet op gemeentelijk niveau.’ Ze waren het eens dat ze het oneens waren. Buijserd wil afvalkosten niet subsidiëren: “de vervuiler betaalt”. Het amendement van de  coalitiepartijen vond wel genade in ogen van college. Dat betekent dus iets minder kosten (6 euro) voor de huizenbezitters.

Annette Pietersen
Wethouder Pietersen: ‘Er is nog steeds geld voor voorstellen na DNA rapport Nieuwkoop. Mensen zijn welkom met hun plannen.’ V.w.b. sociale huurwoningen in Nieuwveen gaat het niet om nieuwe voorstellen, dat was al eerder afgesproken met uw raad in april 2016. Ik ben het niet eens met de motie Mur (eerst centrum Nieuwveen bebouwen en daarna pas elders huurwoningen).

Paul Platen  
Inzake de opmerking van NN over Nieuw Amstel en Greenport, vertelde Platen dat de kaarten niet juist zijn en dat er alleen een strategische reservering is gemaakt. Bovendien is er nog niet bestemd. Oehlenschläger (D66): ‘Het is niet de eerste keer dat er een verkeerde kaart opduikt, we hopen dat u dat snel gaat rechtzetten.’
Economische Actie agenda krijgt vervolg, zeker ook wat betreft het verschil Regthuysplein en Kenneydplein. Oehlenschläger wilde niet net als de VVD pleiten voor een zwaargewicht, maar liever een oliemannetje/vrouwtje om de zaak vlot te krijgen.  N.a.v. amendement CDA en NN inzake deelname volwassenen (niet alleen statushouders) aan het verenigingsleven. Komt er een potje van 15.000 euro. Er komt ook onderzoek, ook wordt er gekeken naar de gelden van het jeugdsportfonds. Na dat onderzoek kom ik weer bij u in de lucht.

Guus Elkhuizen
Wethouder Elkhuizen complimenteerde de raad met het goed van Buiten naar Binnen werken. Daarna meldde Elkhuizen dat na Ruycheborg II ook nog Westveen bij de Uitweg als nieuwe natuur erbij komt. Verkeers(on)veiligheid komt in z’n totaliteit in beeld, na overleg met andere gemeenten. Fietspad naast Westkanaalweg (boven) het kanaal zit in onze “scope” Er komt een raadsvoorstel om die 1,5 miljoen van fietspad Zevenhoven-Ter Aar anders in te zetten. ‘Ik vraag uw raad om advies en u bepaalt.’
Over afval is de discussie nog lang over. Oehlenschläger (D66) ‘Wij zijn een gemiddelde gemeente, we hadden ambitieuze ideeën en nu wil de wethouder het over de verkiezingen tillen?’ Elkhuizen: ‘Wij zitten op 59% en zitten boven het gemiddelde van alle gemeenten die zijn aangesloten bij Cyclus.’ Oehlenschläger: ‘Dan wil de cijfers van de wethouder en die van Cyclus nog wel eens naast elkaar bekijken.’
Motie Mur (meer geld voor onkruidbestrijding) raad ik af, we willen alles in eigen hand onder controle krijgen. Geef de buitendienst de kans om dat te realiseren.’

Moties en amendementen  
Wel gehaald:
6 euro korting afvalstoffenheffing (tegen is niemand)

Niet gehaald, ingetrokken of aangehouden:
Tegenprestatie uitkeringsgerechtigden
Voorrang sociale woningbouw centrum Nieuwveen
Aanpassing OZB (20 euro korting voor alle inwoners)
Verhogen kwaliteit onkruidbestrijding
Fonds deelname minima aan het verenigingsleven

Spaarpot
De begroting is aan het einde van de raadsvergadering unaniem vastgesteld. Dat betekent dat Nieuwkoop in 2018 73 miljoen aan inkomsten verwacht 31 van het rijk en 42 miljoen via eigen lokale inkomsten)
De gemeente wil 71 miljoen uitgeven (Sociaal Domein 24; Ruimtelijke ordening 22; Ruimtelijk beheer 12; Bedrijfsvoering 8 en Bestuur en dienstverlening  5 miljoen. dan blijft er nog 2 miljoen over voor de spaarpot.