Vierde cursus “Veilig in Balans” in Nieuwkoop

Nieuwkoop – De valpreventiecursus “Veilig in Balans” in Nieuwkoop mag zich verheugen in een grote belangstelling. Dit najaar wordt de cursus voor de vierde keer georganiseerd en er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Vallen is een veel voorkomend probleem onder ouderen. Eén op de drie thuiswonende ouderen en de helft van de verpleeghuispatiënten valt ten minste éénmaal per jaar , wat neerkomt op 1 miljoen incidenten per jaar. Dit leidt in Nederland tot 89.000 bezoeken aan de spoedeisende hulp (RIVM, 2008). Het vallen zorgt soms voor nare blessures zoals botbreuken en daarnaast zorgt het (bijna) vallen voor toenemende angst en onzekerheid. Hierdoor durven mensen steeds minder, worden minder mobiel en dat geeft weer een afname van de lichamelijke fitheid, angst om erop uit te gaan en soms zelfs bedlegerigheid.

De fysiotherapeuten in de Gemeente Nieuwkoop, verenigd in Fit-iN, hebben, samen met WijdeZorg en valpreventie docent Marjan Bos, een Valpreventie cursus ontwikkeld onder de naam “Veilig in Balans”. De vierde cursus in de kern Nieuwkoop start op 10 november 2016. De cursus, op de donderdagmiddag van 13 tot 15 uur, bestaat uit 5 bijeenkomsten waarin allerlei zaken worden besproken die te maken hebben met vallen maar ook worden er praktische activiteiten geoefend om het valrisico te verkleinen. De ervaringen uit de eerste cursussen zijn zeer positief; de deelnemers ervaren grote verbeteringen voor wat betreft evenwicht, spierkracht en coördinatie.

Opgeven voor de cursus kan bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, Vijverhof 1 in Nieuwkoop. Tel: 0172-575261 of stuur een mail naar info@bakkerendevos.nl  Even langs lopen in de praktijk kan natuurlijk ook.

img_5436