Voldoende draagvlak BIZ

Nieuwkoop – Op initiatief van een aantal ondernemers op BIZ Reghthuysplein e.o is afgelopen jaar (2017) gewerkt aan het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Er is nu voldoende draagvlak.

Archieffoto ondertekening

In de afgelopen weken heeft de draagvlakmeting hiervoor plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is dat er voldoende draagvlak is voor de voorgestelde regeling. De Verordening BIZ Reghthuysplein  e.o.  treedt daarmee in werking per 1 januari 2018. Wettelijk is vastgelegd dat een BIZ regeling pas in werking mag treden wanneer minimaal de helft van het aantal stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht. Van dat aantal geldig uitgebracht stemmen moet minimaal 66,6% voor de invoering zijn. Uit de gehouden draagvlakmeting blijkt dat 89% voor invoering is.

Uitslag

Uitslag draagvlakmeting BIZ Reghthuysplein e.o

Aantal stemgerechtigden: 40 (100%)

Aantal uitgebrachte stemmen: 37 (92,5%).

Aantal stemmen voor: 33 (89,2%) – om het BIZ in te voeren, was een percentage van minimaal 66,6% nodig Aantal stemmen tegen: 4 (10,8)