Voor wie een uitweg zoekt

Nieuwkoop – Als  u  een uitrit vanaf uw perceel wilt maken of veranderen dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Uitritten kunnen gevolgen hebben voor onder andere verkeersveiligheid en doorstroming op de weg. Een aanvraag voor het veranderen of maken van een uitrit wordt getoetst aan het uitwegenbeleid. Het uitwegenbeleid is vernieuwd, met als gevolg dat aanvragen consequenter getoetst kunnen worden en waar mogelijk meer maatwerk geboden kan worden. U kunt het beleid bekijken op www.overheid.nl

Bron: gemeente Nieuwkoop