Voorbereiding aanleg glasvezel buitengebieden in volle gang

Regio – Vorige maand werd duidelijk dat het buitengebied van Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Teylingen-Oost wordt voorzien van een glasvezelnetwerk door GlasDraad Groene Hart. 53% van de bewoners en ondernemers meldde zich uiteindelijk aan en dat was voldoende om aan de belangrijkste voorwaarde te voldoen, namelijk deelname van minstens de helft van de adressen. De voorbereidingen voor de aanleg zijn inmiddels in volle gang. Binnenkort volgt er via GlasDraad Groene Hart een bouwplanning. De eerste aansluitingen staan na deze zomer al gepland.

Afgelopen dinsdag, 8 mei, kwamen alle ambassadeurs en andere betrokkenen samen om de succesvolle campagne te vieren met een barbecue. Met behulp van het prachtige weer werd het een gezellige avond, waarbij onder meer de prijzen van de Vroege Vogel Actie werden uitgereikt door wethouder Yvonne Peters van Kaag en Braassem. Zij maakte na loting bekend wie de gelukkigen waren. Zo werden er Straat-BBQ’s toegewezen aan straten met 100% aanmeldingen en ontvangt een zeilvereniging in Kaag zelfs de gratis aansluiting. Alle prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht waar zij de prijzen mogen ophalen. 

Aanleg

De afgelopen periode is GlasDraad Groene Hart in samenwerking met de aannemer druk bezig geweest met de benodigde voorbereidingen. De inkoop van materialen is opgestart, als ook het overleg met de verschillende belanghebbenden in de regio. Binnenkort zal GlasDraad een bouwplanning communiceren, zodat bewoners in globale lijnen kunnen zien wanneer hun wijk aan de beurt is. De eerste huisaansluitingen worden naar verwachting vlak na deze zomer uitgevoerd.