Voorkom vallen!

Nieuwkoop – Vallen is een veel voorkomend probleem onder ouderen. Via de cursus “Veilig in Balans” blijkt dat er veel gedaan kan worden om vallen te voorkomen.

De valpreventiecursus “Veilig in Balans” in Nieuwkoop wordt gegeven door Femke Cooper en mag zich verheugen in een grote belangstelling. Vanaf 1 december wordt de cursus voor de vierde keer georganiseerd op de donderdagmiddag van 13 tot 15 uur. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus geef u nu op!

Eén op de drie thuiswonende ouderen en de helft van alle verpleeghuispatiënten valt ten minste éénmaal per jaar , wat neerkomt op 1 miljoen valpartijen per jaar. Dit leidt in Nederland tot 89.000 bezoeken aan de spoedeisende hulp (RIVM, 2008). Het vallen zorgt soms voor nare blessures zoals botbreuken en daarnaast zorgt het (bijna) vallen voor toenemende angst en onzekerheid. Hierdoor durven mensen steeds minder, worden minder mobiel en dat geeft weer een afname van de lichamelijke fitheid, angst om erop uit te gaan en soms zelfs bedlegerigheid.

De fysiotherapeuten in de Gemeente Nieuwkoop, verenigd in Fit-iN, hebben, samen met WijdeZorg en valpreventie docent Marjan Bos, een Valpreventie cursus ontwikkeld onder de naam “Veilig in Balans”. In de cursus van 5 bijeenkomsten worden allerlei zaken besproken die te maken hebben met vallen maar ook wordt er praktische geoefend om het valrisico te verkleinen. De ervaringen tot nu toe zijn zeer positief; de deelnemers ervaren grote verbeteringen voor wat betreft evenwicht, spierkracht en coördinatie.

Opgeven voor de cursus kan bij Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, Vijverhof 1 in Nieuwkoop. Tel: 0172-575261 of stuur een mail naar info@bakkerendevos.nl Even langs lopen in de praktijk kan natuurlijk ook.

img_5437