Voortgang herstructurering glastuinbouw

Regio – De herstructurering van de glastuinbouw in de regio Greenport Aalsmeer is weer een stap dichterbij. Met het in kaart brengen van de bedrijfsplannen van 789 telers in de regio, is duidelijk geworden hoe deze telers hun toekomst zien.

glastuinbouw

Vernieuwen, uitbreiden, verplaatsen of wellicht stoppen. Deze resultaten zijn de basis voor de verdere stappen om de toekomst van de tuinbouwsector veilig te stellen.

Tijdens het druk bezochte Greenport Aalsmeer Event, begin november zijn de resultaten van de gesprekken met de ondernemers in de regio gepresenteerd. Ook de Nieuwkoopse ondernemers hebben meegedaan aan het onderzoek. Wethouder Paul Platen vertelt: “In Nederland is een onderzoek op deze schaal uniek. 80% van alle telers is hierbij betrokken, waaronder dus ook de Nieuwkoopse ondernemers. De uitkomsten van de gesprekken lijken veel belovend. Om verdere stappen te zetten kunnen ondernemers vanaf 1 januari 2018 een beroep doen op zogenaamde vertrouwenspersonen. Deze personen kunnen bijvoorbeeld bemiddelen tussen ‘vraag’ en ‘aanbod’.”

platen

Paul Platen

Tijdens het event is ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland. Ook dit is een belangrijke stap richting de herstructurering van de glastuinbouw in de Greenport. Wethouder Platen voegt toe: “Bij de keuze voor de toekomst spelen ook duurzame voorzieningen, zoals een warmte- en CO2 –net, een rol. Het is van groot belang dat tuinders daarbij samenwerken. LTO Glaskracht heeft als belangenbehartiger van de sector een belangrijke positie in deze ontwikkeling. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een project om industriële CO2 in te zetten voor duurzame glastuinbouw in onze regio. Dat is een goede ontwikkeling.” Greenport Aalsmeer is een samenwerkingsverband tussen de tuinbouwsector, banken, onderwijs, gemeenten, waaronder Nieuwkoop, en de provincies Noord- en Zuid-Holland. Samen werken zij aan de versterking van de concurrentiepositie en het toekomstperspectief van de sierteeltsector.