Waar de wolken Nieuwkoop kussen

Nieuwkoop – Rond het begin van de vorige eeuw ontwikkelde zich de romantische schilderkunst van de Haagse School. In die tijd van toenemende verstedelijking en groeiende industrialisatie koesterde deze kunststroming het kenmerkende Hollandse landschap met zijn plassen, polders, grazende koeien en molens.

Foto kunstenaars Noorden 2015

Vorig jaar werd in Noorden voor de eerste keer een zeer geslaagde ‘Haagse School Dag’ gehouden (zie foto).

Op 3 september a.s. zal tijdens de tweede ‘Haagse School Dag’  een dertigtal kunstenaars ‘en plein air’ in de prachtige natuur rond de Nieuwkoopse plassen aan de slag gaan. Zij treden daarmee in de voetsporen van de Haagse School- schilders, die de inspirerende luchten, de rietlanden en het bijzondere licht van onze plassen zo waardeerden. De deelnemers zullen ook nu allerlei technieken en materialen toepassen voor een eigen en hedendaagse interpretatie en weergave van deze omgeving.

Van de werken wordt een expositie samengesteld die is te bezichtigen bij Galerie Rijlaarsdam van 10 september t/m 16 oktober.

Bezoekers en deelnemende kunstenaars zullen de werken jureren en kiezen de winnaar van de ‘Haagse School Dag’ anno 2016. Op 16 oktober om 16.00 uur wordt deze kunstprijs, door de gemeente Nieuwkoop geschonken, uitgereikt.