Waar een wil(g) is, is een weg

Nieuwkoop – Als voorbereiding op de bespreking van de begroting (op 8 november) spraken raads- en fractieleden op donderdag 17 oktober alvast een aantal wensen uit tijdens een meningsvormende vergadering.

Een bewoner had het onderwerp knotten van knotwilgen aangedragen als onderwerp van gesprek tijdens de meningsvormende raad. “Ga jaarlijks knotten, maar doe het om en om, dat is beter voor de bijen.”

De wethouder en haar ambtenaar gaven aan dat om en om knotten een stuk duurder is dan de huidige manier (elk jaar een deel in de gemeente). Het bijenverhaal was volgens hen niet van toepassing op de wilgen die de gemeente heeft staan (schietwilg). Bovendien wordt juist in het bermbeheer meer aan de bijen gedacht door minder maaien en meer bloemen.

Kees Hagenaars (NN) viste tijdens de vergadering de info op dat juist wilgen door het vroeg in bloei staan belangrijk zijn voor bijen.

Kortom: Waar een wil(g) is, is een weg, maar het groenbeheer inclusief knotten zal niet veel veranderen.