Wandel-excursie IVN door Ruygeborg

Nieuwkoop – Het IVN Nieuwkoop houdt zondag 30 september een wandelexcursie door Ruygeborg. De start is om 10:00 uur bij gebouw de Zevensprong aan de Noordenseweg 23.

Natuurgebied Ruygeborg bij de Zevensprong in Nieuwkoop is een gebied dat voor vogels erg interessant is. We vinden er riet, sloten en grotere waterpartijen. Na de regen van de afgelopen weken is er weer volop water aanwezig. Het gebied is interessant voor eenden, steltlopers als wulp, watersnip, tureluur en veel kleine vogels. Misschien zijn er nog boerenzwaluwen en ook roofvogels zoals buizerd en kiekendief.
De excursie staat onder leiding van Paul van Hoek, die het gebied zeer goed kent. Om ongeveer 12:00 uur zijn
de deelnemers terug bij het beginpunt en drinken daar nog een kop thee/koffie.
Aanmelden is niet nodig, wel stevig schoeisel dragen en een verrekijker is ook handig. Meer info op www.ivn-nieuwkoop.nl