Wat te doen aan chronische pijn?

Nieuwkoop – Met enige regelmaat lezen we in advertenties of andere publicaties over eenvoudige oplossingen en behandelmethodes voor chronische pijn. Echter, een eenvoudige oplossing is er niet.

Vaak worden allerlei therapieën en behandelmethoden aangeprezen als dé oplossing voor langdurig bestaande pijnklachten. Door dagelijks een, meestal passieve, therapie (via een apparaat of matras) te ondergaan zouden de klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Probeer het ook!…………. en inderdaad treedt er in eerste instantie een pijnvermindering op waarmee het geloof in een goede oplossing van het pijnprobleem wordt versterkt.

In de praktijk blijkt dit effect echter snel uit te doven; steeds langer moet het apparaat gebruikt worden waarbij het effect steeds minder wordt. Uiteindelijk gevolg is geen pijnvermindering maar een extra achteruitgang van lichamelijke activiteiten en het prestatie vermogen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de oplossing voor chronische pijnklachten niet zo eenvoudig is. Oorzaak hiervan is dat het zenuwstelsel allerlei zaken kan leren. Meestal is dit positief maar in het geval van langdurige pijn is dit niet zo. Door de aanhoudende pijn ontstaat er een pijnpatroon in het zenuwstelsel en de pijn die dan aanwezig blijft zegt niet zoveel meer over het oorspronkelijke letsel waarmee het is begonnen.

Om dit probleem aan te pakken is een aanpak nodig waarin, naast het bewegen, het begrijpen van de pijn en hoe daarmee om te gaan een belangrijke plaats inneemt. Bij Bakker & De Vos betekent dit meestal een gecombineerde behandeling door de Psychosomatische fysiotherapeut, de Manueel therapeut en de reguliere fysiotherapeut. Gezamenlijk met de patiënt wordt bekeken op welke wijze het pijnprobleem meer onder controle van de patiënt gebracht kan worden.

Meer weten? Maak een afspraak met één van de specialisten van Bakker & De Vos, Centrum voor bewegen en gezondheid, Vijverhof 1 in Nieuwkoop. Tel: 0172-575261, email: info@bakkerendevos.nl