Mening geven over ontwikkelingen Schiphol

Regio – De Omgevingsraad Schiphol vraagt uw hulp. In het kader van ontwikkelingen rond Schiphol in de periode 2020-2030 heeft het kabinet aan de Omgevingsraad Schiphol gevraagd om iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij Schiphol mee te laten denken over de toekomst van Schiphol.

En daarom kan iedereen tot en met 20 november zijn of haar inbreng geven via www.omgevingsraadschiphol.nl/formulier/. Daarin wordt  uw mening gevraagd over onderwerpen als het aantal vliegbewegingen, alternatieven, ticketprijzen, de economische betekenis van Schiphol, hinder, nachtvluchten, klimaatverandering etc.

Pak die kans en laat uw mening horen. Naast deze internet-raadpleging voert de Omgevingsraad Schiphol aanvullend onderzoek uit. Lees daar meer over op www.omgevingsraadschiphol.nl. Alle resultaten worden daarna vertaald in een advies aan de minister. Ook uw inbreng telt dus!