Weg met die wegversmallingen

Nieuwkoop – Het mag op de Oostkanaalweg maar niet lukken. Al jaren sukkelt de provincie met de beschoeiing en de wegversmallingen, die de gemeente heeft laten aanbrengen, zijn niet goed.

wegversmal

Prutswerk bij wegversmallingen ….

Donderdag 13 april is een deel van de pas aangelegde wegversmallingen op de Oostkanaalweg weggehaald. De wegversmallingen op de Oostkanaalweg blijken niet op de juiste manier te zijn geplaatst. De doorgang tussen de versmalling en de vangrail/berm is te smal. Er is daarom besloten  de wegversmallingen aan de kant van het kanaal tijdelijk weg te halen.

In de week van 17 april worden de fietsstroken naast de versmallingen verbreed. Als dat gebeurd is, worden de weggehaalde wegversmallingen teruggeplaatst. Hierna kan de belijning worden aangebracht. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer het terugplaatsen van de wegversmallingen en het werk aan de belijning wordt uitgevoerd.