Weg naar permanent wonen niet eenvoudig

Nieuwkoop – In de meningsvormende raadsvergadering van 18 januari heeft de raad donderdag 18 januari gediscussieerd over een voorstel inzake het gebruik van recreatiewoningen.

Uiteindelijk gaat het om permanente bewoning en B&W vroegen de raad om de Beleidsvisie gebruik recreatiewoningen vast te stellen. De ontwerpbeleidsvisie heeft 4 weken ter inzage gelegen, er zijn 28 inspraakreacties schriftelijk ingediend en ze hebben geleid tot enkele redactionele wijzigingen in de ontwerpvisie.
Donderdag was de heer Den Hertog namens de Stuurgroep zomerparken als gast in de raad aanwezig om vragen te beantwoorden. De Stuurgroep is voorstander van de legalisering, maar weet ook dat nog lang niet iedereen daar hetzelfde over denkt.
Mevrouw Maas kwam inspreken en vroeg aandacht voor de recreant. ‘Ik wil daar helemaal niet permanent wonen en ik heb het gevoel dat de recreatiebewoner te weinig informatie krijgt.’ Maas had o.a. een vraag over het inschrijven. ‘Ik woon elders en ga me dus niet in Nieuwkoop laten inschrijven.’
Er volgde een uitgebreide discussie waarin men het niet altijd met elkaar eens werd. Op donderdag 1 februari wordt het voorstel in de besluitvormende raad dan wederom als discussiestuk opgevoerd.