Wegwerk Oostkanaalweg

Nieuwkoop – Een deel van de Oostkanaalweg (tussen Papenveer/Oude Kerkpad en rotonde Aardammerbrug) is van 16 t/m 20 oktober (in de herfstvakantie) afgesloten voor doorgaand verkeer.

wegwerk

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer KWS Infra. Tijdens het werk is de Oostkanaalweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren.

Wegversmallingen en drempelplateaus

In het voorjaar zijn er op de Oostkanaalweg wegversmallingen geplaatst en vervolgens is een deel van de wegversmallingen weer weggehaald. De doorgang tussen de versmalling en de geleiderail/berm bleek te smal. De afgelopen maanden hebben wij gebruikt om een nieuw plan te maken voor de Oostkanaalweg. Dit plan is opgesteld in overleg met Veilig Verkeer Nederland en besproken met dorpsraad ‘t Vosje. In het nieuwe plan zijn er verbeteringen doorgevoerd op de locatie van de wegversmallingen en de drempelplateaus. De nieuwe wegversmallingen zien er anders uit en er is meer ruimte voor fietsers. Deze aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van opmerkingen van omwonenden en weggebruikers.