Wel geld ontvangen, niet uitgeven

Nieuwkoop – Bij de behandeling van de december-wijziging (financiën) werd alleen gediscussieerd over twee amendementen van het CDA. Het ene werd wel het andere niet aangenomen. Wel geld vangen, maar (nog) niet uitgeven.

cda logo

Kees Egberts stelde voor dat vrijkomend geld (26.808 euro) vanuit de voorziening Budget Woninggebonden Subsidies (BWS) in de voorziening “woonfonds”wordt gestort. Alle partijen hadden daar geen moeite mee.

Wel moeite had de raad met het tweede CDA voorstel.

Nicolette Oosterhof bracht namens het CDA een voorstel in om 15.000 euro te willen reserveren voor deelname van volwassenen met een minimum-inkomen aan het verenigingsleven. Wethouder Platen had in de meningsvormende vergadering al blijk gegeven dat er ruimte was voor dergelijke initiatieven. Olga Jacobs (D66) vroeg donderdag hoe e.e.a. in de praktijk toegepast kan worden. Tom de Kleer (VVD) gaf een voorzet aan zijn wethouder, door te wijzen op een bijeenkomst. Platen bevestigde later dat er in januari een bijeenkomst komt waar een dergelijk initiatief meer zou passen. Platen heeft ook nog ideeën over een kortingspas naar voorbeeld van bijvoorbeeld de RotterdamPas,

Schrama (NN) zei dat er al eerder een dergelijk voorstel gedaan was. ‘Met dit amendement meegaan, betekent dat we alvast 15 mille in kas hebben.’

De Kleer zei te willen wachten op de bijeenkomst in januari.

Schrama zag de afwijzing al aankomen en benadrukte er bij de wethouder op aan dat het verenigingsloket hierin wellicht ook een rol kan vervullen. Platen denkt juist van niet. ‘Het loket heeft onvoldoende bezetting om dit er ook bij te pakken.’ Platen stemde wel toe dat in de januari-bijeenkomst dat takenpakket van het verenigingsloket nog eens wordt doorgenomen.