Welke afspraken kan maken bij een ernstige longziekte

Regio – Longpunt Leiden komt op 9 maart a.s. bijeen voor een presentatie  Dagmar Zonneveld en Miranda Heemskerk, beide verpleegkundig consulenten van het palliatief adviesteam van Alrijne ziekenhuis. Zij zullen u deze middag uitleg geven over palliatieve zorg en wanneer dit ingezet kan worden. Daarnaast zullen zij uw vragen beantwoorden en tips geven over communicatie met de longarts en de huisarts.
Vragen zijn: Nu zorgen voor later, hoe kun je dit als patiënt met COPD doen? Hoe houdt u de regie? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat past bij u? Hoe kunnen lichamelijke klachten bestreden worden? En bij wie kun je terecht met vragen?

De bijeenkomst vindt plaats in het Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, 2317ST te Leiden, van 14.30u tot 16.30u. Op de gratis toegankelijke maandelijkse bijeenkomsten van het Longfonds in Leiden ontmoeten mensen met een chronische longaandoening, hun mantelzorgers en zorgverleners elkaar. Naast het opdoen van kennis zijn er ook mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en sociale contacten op te doen. Aanmelding kan via leiden@longpunt.longfonds.nl, maar is niet verplicht.